12. Chris Debeuckelaer

12. Chris Debeuckelaer

Leeftijd: 61 jaar

Chris werkt als polyvalent medewerkster in de keuken van WZC Vesalius en is syndicaal afgevaardigde voor ACOD. Chris gaat voor een rechtvaardig Brasschaat waar geen plaats is voor armoede en racisme.