Een sociaal Brasschaat: als we dáár nu eens een prestigeproject van maken.

Het groene Brasschaat wordt soms wel eens gezien als de ‘parkgemeente’ van enkele duizenden bewoners met luxueuze villa’s, riante inkomens en grote vermogens. Nochtans zijn de grote meerderheid van de 37.000 Brasschatenaars mensen die hard moeten werken voor de kost. Of ze moeten het stellen met een pensioen dat soms nauwelijks de kosten van het levensonderhoud dekt. Ze worden geconfronteerd met hoge grond- en huurprijzen, die jonge mensen verplicht om van ergens anders hun thuis te maken, en met te dure crèches en opvang. 

Wij willen een gemeentebestuur dat rekening houdt met die meerderheid, en een sociaal beleid voert om het leven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten laat dragen en de dienstverlening aan de bevolking versterkt, in plaats van afbouwt. Dat op de eerste plaats investeert in sociaal beleid, en niet in prestigeprojecten zoals het NAC.

Sleutels van het gemeentebeleid terug in eigen handen

Het huidige gemeentebestuur heeft echter geen oren naar een rechtvaardige politiek. Ze geeft zelfs steeds meer de sleutels van haar eigen beleid uit handen.

Het woonbeleid -inclusief dat voor zijn oudere bewoners- wordt overgegeven aan projectontwikkelaars zoals Van Roey Vastgoed. Het gevolg is dat de modale Brasschaatse oudere de assistentiewoningen niet meer kan betalen.

Onder het mom van ‘geen kerntaak voor het OCMW’ en ‘te duur’ werd een poging ondernomen om het openbare rust- en verzorgingstehuis Vesalius te privatiseren. Door het eensgezinde en hardnekkige verzet van personeel en bewoners schakelde men nadien over naar de ‘verzelfstandiging’ van Vesalius. Het gemeentebestuur gaf de sleutels van het management in handen van Zorgbedrijf Antwerpen, waardoor men er dus ook voor een groot stuk de controle over verloor.

Het gemeentelijk zwembad werd vervangen door Sportoase Elshout, één van de 11 Vlaamse sportcomplexen in (privé-)handen van de Groep Van Roey.

Een heel andere politiek

Dezelfde machtspartijen die op gemeentelijk vlak de lakens uitdelen, zijn ook verantwoordelijk voor het beleid op federaal en Vlaams niveau. Het is net dat beleid dat de werkende mensen, de jongeren, de gepensioneerden, zieken en gehandicapten het leven steeds moeilijker maakt. Daartegenover staat een pamperbeleid voor multinationals, grote bedrijven en miljonairs, die in de watten worden gelegd als nooit tevoren. De draaideurpolitiek en de verstrengeling van hoog tot laag tussen politiek en grote bedrijven moet stoppen. De graaiers binnen die machtspartijen zitten op alle beleidsniveau’s, zoals het laatste jaar maar al te vaak is gebleken.

De PVDA doet op een heel andere manier aan politiek. Wij willen samen met de mensen, van onderuit, krachtsverhoudingen opbouwen om de zaken te keren, ook in Brasschaat. Wij hebben als basisprincipe ‘empowerment’. Neem je lot in eigen handen. Daarvoor hebben we jouw engagement nodig. Dat kan natuurlijk door op de PVDA te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en bij de nationale verkiezingen in 2019. Maar beter nog door mee te werken aan de golf van verandering, hoe klein je bijdrage ook is. #jointhewave

De Grote Bevraging van Brasschaat

Vanaf september starten we met ‘De grote bevraging van Brasschaat’. We willen de mening van minstens 800 Brasschatenaars over wat anders kan en beter moet in de gemeente. Aan de hand daarvan werken we ons programma voor ‘een Brasschaat op mensenmaat’ verder uit.

We willen de stem van onderuit vanaf 2019 ook in de gemeenteraad brengen. De stem van de sociale oppositie, de stem voor de werkende mensen, de jongeren en de mensen die het moeilijk hebben.

De PVDA wil in 2018 niet alleen in Brasschaat, maar in meer gemeenten voor de eerste keer verkozenen behalen: in Turnhout, Mechelen, Geel … Een doorbraak bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is de springplank naar de eerste parlementszetels van de PVDA in Vlaanderen in 2019.