PVDA Brasschaat zag het levenslicht toen een tiental leden en sympathisanten van de PVDA in Brasschaat in het voorjaar van 2014 hun schouders zetten onder de campagne voor de nationale verkiezingen. Die groep mensen is ondertussen uitgegroeid tot een afdeling met een 50-tal leden en met een actieve werking op verschillende terreinen.

Het sprak dan ook vanzelf dat we met de PVDA-lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zouden deelnemen. Lijsttrekker is Jan De Lien, advocaat bij Progress Lawyers Network, vader van twee kinderen en geboren en getogen Brasschatenaar.

We gaan niet naar de verkiezingen met een leeg palmares. Hoewel de Brasschaatse PVDA nog niet zo lang bestaat, hebben we de laatste jaren een actief bestaan geleid.

We ondersteunden vanaf het begin het personeel en de bewoners van Vesalius in hun strijd tegen de pogingen tot privatisering van dit openbaar rusthuis. Onze leden mobiliseerden voor de acties op de ‘Dag van Jan en alleman’ en voor de betoging in het centrum van Brasschaat. We ondersteunden het personeel ook bij de acties die ze richtten tot de OCMW-raadsvergaderingen. Een eerste overwinning werd geboekt: Vesalius bleef openbaar. Het verhaal is echter nog niet afgelopen. We blijven waakzaam en zullen ook in de toekomst mogelijke acties blijven steunen.

We waren de laatste jaren ook zeer actief in de strijd tegen de Turteltaks. Zo organiseerden we twee wijktochten, in de wijken Driehoek en Kaart, waar we meer dan 150 handtekeningen ophaalden voor de petitie om de Turteltaks weg te krijgen. Onze ‘Pay Back Day’ op het marktplein haalde de regionale pers. Zo leverden we met de PVDA Brasschaat onze kleine bijdrage aan de overwinning: de regering moest uiteindelijk bakzeil halen. De Turteltaks is weg, door de niet aflatende druk van de publieke opinie en de tienduizenden actievoerders.

In mei dit jaar organiseerden we in zaal Born een avond over het boek ‘Graailand’ van Peter Mertens, nationale PVDA-voorzitter. 95 geïnteresseerden kwamen erop af en reageerden enthousiast. Ook in Brasschaat groeit blijkbaar de interesse voor onze standpunten.