PVDA Stabroek steunt actiegroep Groen Geluk

Gemeente Stabroek wil een tijdelijke parking aanleggen op het binnengebied aan de Dorpsstraat. Enkele bezorgde buurbewoners hebben daar terechte bezwaren tegen en hebben daarom de actiegroep Groen Geluk opgericht.

 

Een korte samenvatting van hun bedenkingen:

- Dit project is NIET besproken geweest op de milieuraad.

- Tijdens de werken aan de Abtsdreef werd dit gebied al tijdelijk beschikbaar gesteld als parking. Toen is duidelijk geworden dat hier geen nood aan was aangezien niemand er gebruik van maakte.

- Zelfs al zou hier wel gebruik van gemaakt worden, zou dit slechts zijn om een periode van 1 jaar te overbruggen. Hiervoor oude bomen vellen, de habitat van vleermuizen en egels verstoren en een groene buffer tussen een woonwijk en de industrie met de grond gelijk maken is wel erg drastisch!

- Reeds in 2010 waren er plannen tot verkaveling en het lijkt er sterk op dat dit er een opstapje naar is. Dat de burgemeester tevens voorzitter van de raad van bestuur van Igean is, dat bezwaar enkel aangetekend kan worden bij degene die hier voordeel uit haalt, in combinatie met het feit dat deze parking gemakkelijk toegang zou verlenen tot de bedrijfsterreinen van een investeerder van dit project, versterken dit gevoel alleen maar.

- Kostplaatje van dit project: €90000. Dure grap om 63 auto's 1 jaar te laten parkeren, ALS ze er al parkeren.

De actiegroep plant zo spoedig mogelijk een onderhoud met de burgemeester in!