Speekseltests horen niet thuis op school

PVDA Brasschaat adviseert de 5 middelbare scholen om op hun beslissing terug te komen.

Leerkrachten politie laten spelen door speekseltests af te laten nemen bij leerlingen draagt niet bij tot het verbeteren van drugsproblematiek in scholen. Wanneer er vermoedens van druggebruik zijn, moeten scholen in de eerste plaats gesprekken aangaan met de leerling en zich afvragen waar men hulp en begeleiding kan aanbieden.

 

De focus leggen op controleren en straffen vindt PVDA niet de juiste aanpak. Zo verdwijnt de belangrijke vertrouwensrelatie tussen leerling en leerkracht waardoor het aantreffen van een drugprobleem bij een leerling wordt bemoeilijkt.

“De strijd tegen drugs”, het plan van Jan Jambon, zal zeker niet gewonnen worden op de schoolbanken waar men leerlingen onderwerpt aan speekseltests. Het is goed dat het gemeentebestuur een verbindende rol heeft tussen de verschillende scholen, maar initiatieven van scholen mogen niet beïnvloed worden door partijpolitieke standpunten. Het blijft nog steeds de taak van scholen om vooral te blijven werken rond sensibilisering, preventie en begeleiding waar nodig. We weten dat alle Brasschaatse scholen hier hun uiterste best voor doen, maar deze repressieve maatregel brengt deze doelstellingen in gevaar. PVDA dringt bij de vijf scholen aan om terug te komen op hun beslissing en betreurt dat er geen overleg met ouders en adviesorganen heeft plaatsgevonden.