Van boomgaard over parking tot bouwgrond? Stabroek zegt nee!

Gemeente Stabroek wil een tijdelijke parking aanleggen op het binnengebied aan de Dorpsstraat. Enkele bezorgde buurbewoners hebben daar terechte bezwaren tegen en hebben daarom de actiegroep Groen Geluk opgericht.

Een korte samenvatting van hun bedenkingen:

- Dit project is NIET besproken geweest op de milieuraad.

- Tijdens de werken aan de Abtsdreef werd dit gebied al tijdelijk beschikbaar gesteld als parking. Toen is duidelijk geworden dat hier geen nood aan was aangezien niemand er gebruik van maakte.

- Zelfs al zou hier wel gebruik van gemaakt worden, zou dit slechts zijn om een periode van 1 jaar te overbruggen. Hiervoor oude bomen vellen, de habitat van vleermuizen en egels verstoren en een groene buffer tussen een woonwijk en de industrie met de grond gelijk maken is wel erg drastisch!

- Reeds in 2010 waren er plannen tot verkaveling en het lijkt er sterk op dat dit er een opstapje naar is. Dat de burgemeester tevens voorzitter van de raad van bestuur van Igean is, dat bezwaar enkel aangetekend kan worden bij degene die hier voordeel uit haalt, in combinatie met het feit dat deze parking gemakkelijk toegang zou verlenen tot de bedrijfsterreinen van een investeerder van dit project, versterken dit gevoel alleen maar.

- Kostplaatje van dit project: €90000. Dure grap om 63 auto's 1 jaar te laten parkeren, ALS ze er al parkeren.


In juni heeft de actiegroep samengezeten met burgemeester Rik Frans, die zich versprak en toegaf dat het hem niet om de parking te doen was, wel om de vergunning ervoor, omdat dit het in een latere fase gemakkelijker maakt om de gronden in het RUP te laten veranderen in bouwgrond. Hij beweerde tevens dat er nooit een tijdelijke parking geweest is aan de Abtsdreef, terwijl de aanhangborden er op dat moment nog stonden... en daags nadien verwijderd werden!
Bovendien beloofde hij de actiegroep een onderhoud met een expert die hen de volledige plannen van dit project zou toelichten, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd.

In de tussentijd vertelde de burgemeester op de gemeenteraad dat dit een positief gesprek was en dat de actiegroep veel begrip toonde. Er werd beslist om de plannen uit te voeren zoals voorzien.
Van de 66 personen die een bezwaarschrift indienden, kregen slechts enkelen een reactie, wat getuigt van zeer weinig respect!

PVDA Stabroek blijft achter de actiegroep Groen Geluk staan en zal hen ten volle ondersteunen indien het nodig blijkt om tot actie over te gaan!

22 ondertekenaars, op naar 100!

Velden met een * zijn verplicht.


23 reacties

 • Hilde Jacobs
  ondertekend 2020-11-27 11:55:54 +0100
  Ik dacht dat er een betonstop is om ervoor te zorgen dat er meer water in de grond loopt?! ! Wat een idee om een “tijdelijke” parking aan te leggen en hiervoor groen (permanent) te laten verdwijnen.
 • Rudy Van Der Kelen
  ondertekend 2020-11-15 09:06:41 +0100
 • Gerard-Hendrik Bocken
  ondertekend 2020-11-14 19:55:55 +0100
 • Elly Labots
  ondertekend 2020-11-14 17:37:06 +0100
  Er wordt in deze “groene” regio veel te laks omgesprongen met het bestaande groen. Het is de bedoeling dat er globaal minder auto’s gaan rijden om minder CO2 uitstoot en properder lucht te krijgen en daarvoor hebben we al het groen broodnodig.
 • Alexander Van Tricht
  ondertekend 2020-11-14 15:21:44 +0100
 • Godelieve Vanderhoven
  ondertekend 2020-11-14 15:06:08 +0100
 • Greet Ceuppens
  ondertekend 2020-11-14 14:59:47 +0100
 • Danny Loos
  ondertekend 2020-10-08 16:31:04 +0200
  Geef ons een boom en wat gras dat nog groen is…….
 • Leonardus Vercauteren
  ondertekend 2020-10-07 22:58:59 +0200
 • Herman De Muynck
  ondertekend 2020-10-07 12:51:51 +0200
 • Robin Verstraeten
  ondertekend 2020-10-07 11:49:56 +0200
 • Freddy Braem
  ondertekend 2020-10-07 11:35:17 +0200
  GEEN PARKING
 • Carl Gustaaf G Van Overmeir
  ondertekend 2020-10-07 10:22:24 +0200
 • David Vrindts
  ondertekend 2020-10-07 09:39:39 +0200
 • Kevin Rousseeuw
  ondertekend 2020-10-05 13:15:31 +0200
  Egels hebben het al uitzonderlijk moeilijk, dit is echt onaanvaardbaar!
 • Silvia Vanhoutte
  ondertekend 2020-10-05 12:59:39 +0200
 • Luc Vervoort
  ondertekend 2020-10-05 12:24:11 +0200
 • Jan Van Hekken
  ondertekend 2020-10-05 12:19:56 +0200
 • Patrick Kosynsky
  ondertekend 2020-10-05 12:11:16 +0200
 • Yvan Grosjean
  ondertekend 2020-10-05 11:45:24 +0200
  De rijkaards breken hun eigen wetten als ze er winst uit kunnen halen. Dat moet eens gedaan gaan zijn!
 • Katrien Gernaey
  ondertekend 2020-10-05 11:43:20 +0200
 • Lynn Driesen
  ondertekend 2020-10-05 11:30:40 +0200
 • Lynn Driesen
  publiceerde deze pagina 2020-10-05 11:20:04 +0200