Skip to content

11/11 NATIONALE VROUWENDAG : ALLEENSTAANDE MOEDERS KWETSBARE GROEP…. OOK IN BRASSCHAAT

11/11 NATIONALE VROUWENDAG : ALLEENSTAANDE MOEDERS KWETSBARE GROEP…. OOK IN BRASSCHAAT

Gemeenteraadslid Rob Eeman stelt in het jaarverslag 2019 van de sociale dienst vast dat de roep om financiële steun het grootst is bij eenoudergezinnen. Vooral alleenstaande vrouwen met kinderen dreigen steeds meer in armoede te verzeilen.

PVDA vreest voor meer stijgende cijfers in 2020/2021 omdat de coronacrisis vooral deze groep nog meer treft. Ook in totaliteit zijn het aantal cliënten dat financiële steun kreeg in 2019 sterk gestegen. Steeds minder mensen beschikken over een volwaardige job/inkomen waardoor dagelijkse rekeningen en de huishuur steeds moeilijker kunnen betaald worden. Ook zien we dat meer dan 1/3 van de steuntrekkers jongeren zijn onder de 35 jaar.
PVDA dankt alle medewerkers en vrijwilligers binnen het OCMW en Kabas voor hun inzet maar raadt het NVA/VLD bestuur stellig aan om een strategie te hanteren waarbij armoede wordt voorkomen. Het thema ‘armoede’ kwam als eerste prioriteit naar voren in de bevraging die PVDA deed bij 858 Brasschatenaren. Gestoeld op deze bevragingen schreven we ons programma.
Lees hier de voorstellen die we op volgende gemeenteraden zullen brengen.
En weet: “Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien!”