Skip to content

Behoud buslijn 730

Behoud buslijn 730

De Lijn wil vanaf januari 2022 in Ekeren bus 730 vervangen door een nieuwe lijn 1640. Hierdoor zullen de Ekerse wijken Bund, Gebo en Mariaburg niet meer worden bediend. Dit doordat er niet meer langs de Schriek wordt gereden maar langs de Veltwijcklaan. De Vlaamse regering en De Lijn noemt dit basisbereikbaarheid. Wij noemen dit afbraak van het openbaar vervoer en een aanslag op de bewegingsruimte van de mensen uit Ekeren.

De mensen uit Mariaburg zijn boos. Een bustrip naar ziekenhuis Klina of het centrum van Brasschaat wordt op deze manier al snel een tripje van ander half uur. En hoe moeten schoolkinderen uit Mariaburg op een snelle en veilige manier in Brasschaat geraken? Zelfs een trip van Mariaburg met het openbaar vervoer naar het districtshuis, de bank, de sporthal of één van de wzc’s wordt niet meer mogelijk. En ook in de omgedraaide richting zal het met het openbaar vervoer niet meer mogelijk zijn om aan het kerkhof te raken.
Met de PVDA willen wij meer en beter openbaar vervoer in plaats van minder bussen, duurdere tickets en nog slechtere service. Het kan niet dat drukbevolkte wijken die nood hebben aan het openbaar vervoer worden afgesloten van de buitenwereld.
In 2017 sloeg De Lijn reeds toe door bus 730 in te perkten tot aan de Park and Ride van Havanna/Luchtbal, waardoor het voor mensen in Ekeren veel moeilijker werd om tot in het centrum van Antwerpen te geraken. En nu met deze tweede aanval worden belangrijke Ekerse wijken het recht ontnomen om met de bus in Brasschaat te raken.
De plannen van Vlaams minister Lydia Peeters moeten herbekeken worden en de haltes van bus 730 aan de Schriek moeten blijven. In haar Beleidsnota Mobiliteit beweert zij "iedereen te willen overtuigen zich duurzaam te verplaatsen" en "een duurzame bereikbaarheid en een betere luchtkwaliteit te willen realiseren." Dit doe je niet door wijken als Mariaburg "te voet" te stellen.
In januari trok de Ekerse districtsraad reeds aan de alarmbel door een motie unaniem goed te keuren, om de plannen van De Lijn en de Vervoersregioraad Antwerpen (VAC) te herzien. Deze Vervoersregioraad wordt voorgezeten door Koen Kennis van de NVA. Het wordt dringend tijd dat deze ondoordachte plannen van tafel worden geveegd.
Wijkwerking Mariaburg vzw is een politiek onafhankelijke en pluralistische organisatie, die de inwoners en handelaars uit Mariaburg vertegenwoordigt. In februari startte zij een petitie voor het behoud van het huidige traject door Mariaburg van Lijn 730. Ben je van Brasschaat, Ekeren of randgemeenten en vind je dat het traject van bus 730 moet blijven?