Skip to content

Nationale staking is succes! Regering moet de loonblokkeringswet herzien.

Nationale staking is succes! Regering moet de loonblokkeringswet herzien.

"Tijdens de pandemie doen wij de samenleving draaien. Op het terrein. In onze bedrijven. Wij eisen respect voor ons werk", dat is de boodschap die we overal horen van de actievoerders voor loonsverhoging.

"We voelen dat de woede toeneemt " zegt Raoul Hedebouw, nationaal PVDA-woordvoerder. "Werkgevers en regering kunnen niet verantwoorden waarom zij de werkende klasse een maximum loonnorm van 0,4% opleggen. Zeker als je ziet dat veel bedrijven miljarden dividenden uitkeren. Het misprijzen voor de werknemers moet ophouden. De loon-blokkerings-wet moet worden veranderd, dat is de terechte eis van de vakbonden. Wij vragen de dringende goedkeuring van het wetsvoorstel dat ik samen met Marc Goblet heb ingediend en dat de loonnorm indicatief maakt. Dat is de enige manier om de loononderhandelingen een tweede adem te geven."

De staking wordt in het hele land goed opgevolgd. In de metaal, de chemie, de voeding en het openbaar vervoer. En ook in de handel, de supermarkten, in de zorg, bij de huishoudhulpen, de maatwerkbedrijven etc. En in de grote bedrijven en hun toeleveranciers, in de productie en in de dienstensector.

"De regering en de werkgevers vergissen zich als ze het signaal van vandaag onderschatten. De woede is breed gedragen en zit diep," zegt Raoul Hedebouw. Zij proberen nu de beweging te stoppen met premies of bonussen voor sommige werknemers, maar zonder de wet te veranderen. "Maar de strijd breken, zal hen niet lukken", waarschuwt de PVDA-woordvoerder. "Een jaarlijkse bonus, dat zijn peanuts. Dat is geen echte loonsverhoging en je moet er elk jaar opnieuw voor onderhandelen. De werkers vragen echte bruto loonsopslag. Daarmee bouwen we onze pensioenen op, onze sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Als er geld is voor de dividenden, waarom dan niet voor onze lonen?” voegt Hedebouw eraan toe.

De actievoerders vragen ook een betere eindeloopbaanregeling. “Jonge mensen zitten zonder werk en de ouderen moeten langer werken. Dat gaat toch niet. Waarom gaat de regering door met het afbreken van het vervroegd pensioen? Wij willen het recht op vervroegd pensioen op 58 jaar herstellen”, vertelt Raoul Hedebouw.

“De dingen bewegen”, zegt de woordvoerder. “Verschillende regeringspartijen zien zich verplicht te verklaren dat ze de staking steunen, tégen hun eigen regering in. Ze erkennen in woorden dat de wet van 1996, die de lonen blokkeert, verouderd is. Het is duidelijk dat de angst van kamp aan het veranderen is. Dat is goed. Wij zien grote syndicale eenheid. Zowel in het noorden als het zuiden van het land is er een sterke mobilisatie. De vastberadenheid vandaag is groot. De regering moet nu uit haar kot komen. Wij vragen een onmiddellijk wijziging van de loonwet van 1996 en een een betere eindeloopbaanregeling” besluit Hedebouw.