Skip to content

PVDA Brasschaat behaalt overwinning met transparante mondmaskers

PVDA Brasschaat behaalt overwinning met transparante mondmaskers

Goed nieuws!
Op vraag van DovenActie Antwerpen en na het indienen van een vraag van PVDA-gemeenteraadslid Rob Eeman beslist de gemeente Brasschaat om 250 herbruikbare mondmaskers met doorkijkvenster ter beschikking te stellen. Voor mensen met een beperking die nood hebben aan liplezen of mimiek interpreteren voor hun communicatie, zoals doven en slechthorenden, is dit masker een must. Ook heeft het gebruik hiervan voordelen voor mensen met een autismespectrumstoornis, voor mensen met dementie, voor jonge kinderen in scholen en ook voor anderstaligen die het Nederlands leren. De gemeente staat in voor de verdeling.

 

 

Hier de volledige tussenkomst van Rob Eeman:

"Sinds enkele maanden is het gebruik van een mondmasker niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het gebruik van het mondmasker zal nog een lange tijd noodzakelijk zijn om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Dat is voor vele mensen geen evidentie. Mensen met een auditieve beperking ondervinden veel hinder van het gebruik van het klassieke mondmasker, omdat zij voor hun communicatie afhankelijk zijn van liplezen of het volgen van de mimiek. Ook in de gemeente Brasschaat bestaat een gemeenschap van dove en slechthorende mensen. Er werden speciale mondmaskers ontwikkeld voor doven en slechthorenden met ter hoogte van de mond een doorkijkvenster van plasticplaat. Deze mondmaskers zijn aan te raden in de communicatie met mensen met een auditieve beperking, maar het gaat ook veel ruimer. Het gebruik van een mondmasker met doorkijkvenster heeft ook voordelen voor mensen met autisme, voor mensen met dementie, voor jonge kinderen voor wie mimiek belangrijk is en ook voor anderstaligen die het Nederlands leren. In het meerjarenplan geeft onze gemeente aan dat ze 'het charter van toegankelijke dienst en- hulpverlening willen onderschrijven en implementeren. De aankoop en de verdeling van deze maskers zou hiervoor een goede bijdrage zijn. Andere gemeenten en steden namen al het initiatief om zulke maskers aan te kopen en te verdelen bij doven en slechthorenden, bij scholen, woonzorgcentra en autismeverenigingen.

Is het gemeentebestuur bereid om specifieke mondmaskers voor doven en slechthorenden aan te kopen en te verdelen? Na aftoetsing met DovenActie Antwerpen, van wie de vraag oorspronkelijk komt (en ik vermoed dat alle fracties hiervoor zijn aangeschreven), zou een aankoop van 250 maskers een goede start zijn.  De vereniging DovenActie Antwerpen (een vereniging onder de koepelorganisatie vzw Doof Vlaanderen) is ook actief in onze gemeente. Indien de gemeente het wenst willen zij verder advies geven over aankoop en verdeling van de maskers. Ik heb trouwens al reeds info aan Schepen Hans bezorgd."