Skip to content

PVDA Brasschaat pleit voor behoud van OCMW poets- en karweidienst

PVDA Brasschaat pleit voor behoud van OCMW poets- en karweidienst

PVDA kant zich tegen de beslissing van het schepencollege dat deze diensten wil opdoeken. Het moet een gemeentelijke kerntaak blijven om via deze weg hulpbehoevenden een hand te reiken.

Het poetspersoneel vervulde ook een sociale rol waardoor het OCMW steeds onmiddellijk kon inspelen op andere noden. Deze taak zal niet worden overgenomen door de privé. Het is beschamend dat 60 werknemers en 540 zorgvragers voor een voldongen feit worden gesteld. Zonder enig overleg met personeel en vakbonden, zonder een goedkeuring op de gemeenteraad werd iedereen in snelheid genomen. Het zogenaamde 'uitdoofscenario' is slechts camouflage om een pure besparingsmaatregel en banenverlies te verhullen.