Skip to content

PVDA Schoten zoekt menstruatiemateriaal

PVDA Schoten zoekt menstruatiemateriaal

Een tijdje geleden werd door Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) de vraag of er ook bij ons, net als in Schotland, gratis maandverband moet komen, voorgelegd aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Die laatste reageert begripvol, maar zegt dat hij in het gratis aanbieden van maandverband niet direct de oplossing ziet voor het probleem van menstruatiearmoede.

Kan allemaal wel goed zijn, maar in de tussentijd blijft het nog steeds een probleem!
PVDA Schoten sprak met de geefwinkels, kreeg te horen dat menstruatiemateriaal daar steeds pijlsnel de deur uit vliegt en begon spontaan een inzamelingsactie.

Net zoals er ook mensen van Schoten spullen gedoneerd hebben voor de inzamelingsacties van Brasschaat en de laptopactie van Kapellen, willen wij niet-Schotenaren de kans bieden om hun steentje bij te dragen.
Elke vrijdag in januari zal er van 10u tot 16u iemand aanwezig zijn in't Frank Blad, Hoogboomsteenweg 21 te Brasschaat om jullie donaties in ontvangst te nemen.
Wie deze actie liever vanop veilige afstand steunt, mag ook een vrije bijdrage doneren op het rekeningnummer BE22 0011 1666 8747 op naam van Jitske Eekman met als mededeling "actie menstruatiearmoede", dan worden de producten hiermee aangekocht.
Alvast bedankt!!!