Skip to content

Raadsleden Igean willen zichzelf forse opslag geven. PVDA stemde tegen.

Raadsleden Igean willen zichzelf forse opslag geven. PVDA stemde tegen.

Het NVA/OVLD bestuur wil dat politici een dubbele premie ontvangen wanneer ze voor 1 vergadering zetelen in de beheerraad van de intercommunale Igean. Dit betekent een opslag van 100% die ze zichzelf toedienen waardoor ze nu 213 euro zullen ontvangen voor een vergaderingetje van 1,5 uur.

"Leg dat maar eens uit aan een poetsdame met een gemiddeld uurloon van 11 euro" zei gemeenteraadslid Rob Eeman tijdens zijn tussenkomst. Het Brasschaatse bestuur blijkt vergeten te zijn dat Igean met één vingerknip kort geleden de prijzen van het containerpark fors verhoogde. Dat politici die dit mee beslisten nu hun eigen zitpenningen verdubbelen vindt PVDA beschamend. Deze zelfbediening vergroot enkel de kloof tussen de burger en traditionele politici die vooral met zichzelf bezig zijn. PVDA stelt voor om deze maatregel terug te schroeven en het geld te spenderen aan sociale doeleinden.