Skip to content

Rusthuis Vesalius wordt fors duurder

Rusthuis Vesalius wordt fors duurder

Vanaf 1 mei stijgt de dagprijs van rusthuis Vesalius met 6%. Dat betekent dat bewoners elke maand 125 euro meer zullen betalen. De factuur bedraagt dan maandelijks 2175 euro of 2353 euro indien medische supplementen worden aangerekend. “ONBETAALBAAR” zegt PVDA raadslid Rob Eeman die het punt op de gemeenteraad bracht.
Hieronder kan je zijn volledige tussenkomst lezen.

Wel, ik ben toch een paar keer geschrokken de laatste week.
Blijkbaar wordt de ligdagprijs van Rusthuis Vesalius al opgetrokken vanaf 1 mei.
De ligdagprijs zou voor een Brasschaatse inwoner stijgen vanaf 1 mei met 125 euro per maand: een stijging van ongeveer 6 procent.
Men zal nu 2175 euro per maand moeten betalen. Neemt men er het aangeboden medisch zorgpakket bij dan betaalt men 2 353 euro per maand van 31 dagen.
Voor een niet-Brasschaatse inwoner zal het bedrag stijgen naar 2 417 euro per maand en met medisch zorgpakket 2595 euro per maand van 31 dagen.

Dat is toch om van te schrikken? Of vinden jullie dat geen hoge bedragen? Wie kan dat betalen?

Een forse prijsstijging is blijkbaar geen probleem voor de directeur Johan De Muynck van zorgbedrijf Brasschaat die doodleuk op ATV kwam zeggen dat 'hij denkt dat het aantal mensen die moeite zullen hebben om dit te betalen nog zal meevallen' en dat terwijl de ligdagprijs in Antwerpen met 8 procent omhoog gaat. Ik heb me toen even verslikt. Zelfs een verhoging van 6 procent zoals in Zorgbedrijf Brasschaat is echt niet niks. Dat valt niet mee. Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat mensen dat allemaal zomaar kunnen blijven neertellen. Mensen kunnen dat niet meer neertellen. Leuk voor diegenen die niet meer rondkomen met hun pensioen om dan te horen dat 'het wel zal meevallen'. Delen jullie deze mening van de directeur van ZBB? Gemakkelijk gesproken toch wanneer je als directeur meer dan 200 000 euro bruto verdient per jaar.

Iedereen wenst zichzelf een gezonde, onbezorgde oude dag toe. Terecht. Vele bewoners hebben meestal hard gewerkt, hebben een huis gebouwd of huur afbetaald, zijn spaarzaam geweest. Spijtig genoeg hebben sommigen pech dat ze in de herfst van hun leven zorgen nodig hebben en in het rusthuis belanden. Dat het noodzakelijk rusthuisverblijf je dan ook nog maandelijks een torenhoge factuur van ongeveer 2200 euro bezorgt, daar liggen mensen wakker van... Driekwart van de bewoners komt niet rond met zijn pensioen om de factuur van het rusthuis te betalen. Het gemiddelde pensioen bedraagt 1200 euro in België. Zelfs als dat pensioen ook een indexatie krijgt, zal de kloof tussen dat gemiddelde pensioen en de verblijfprijs in een woonzorgcentrum groter worden.  Bezorgd ziet men zijn spaarcenten slinken of het huis waar men zo hard voor gewerkt heeft, moet worden verkocht. Het is heel pijnlijk dat ouderen moeten aankloppen bij het OCMW om de zorg die ze op hun oude dag nodig hebben te kunnen blijven betalen. Nog meer mensen zullen genoodzaakt zijn zich tot hun kinderen te wenden, terwijl die ook al tegen hun limieten aanlopen of het zelf met een pensioen moeten doen. Ook voor hen wordt alles duurder. Dit wenst geen enkele ouder zijn kinderen toe.

Het VVSG stelt dat het vooral de commerciële woonzorgcentra zijn waar het hardst gehamerd wordt op prijsstijgingen. Het VVSG stelt dat openbare woonzorgcentra zich hierin veel terughoudender opstellen. Behalve Zorgbedrijf Antwerpen en Zorgbedrijf Brasschaat dus. En dat wanneer we merkten dat ZBB vorig jaar toch wel positieve cijfers kon voorleggen. De dotatie van de gemeente bedroeg zo goed als 0 euro en de schepen van financiën wenste ZBB proficiat met zijn break-even cijfers. Zelfs de gemeentelijke bijdrage voor de niet-inwoners van Brasschaat mocht worden opgehoest door Zorgbedrijf Brasschaat.

U weet dat wij hierover grondig van mening verschillen. Het bestuur heeft in het verleden gekozen om in de loop van de tijd geen euro meer te besteden aan het woonzorgcentrum dat in een zorgbedrijf veranderde en zelfbedruipend moest worden. Wel, kwaliteitsvolle en vooral betaalbare zorg komen hierdoor in het gedrang.

Jullie hebben er waarschijnlijk een andere mening over maar onze fractie vindt alvast dat het een taak van de overheid (lees ook de gemeentes) is om de rusthuizen betaalbaar te houden en dit financieel moet ondersteunen. Wanneer we zien over hoeveel hoge bedragen we hier maandelijks praten op de gemeenteraad, ligt het dan zo moeilijk om de rusthuisfactuur niet zo drastisch te verhogen. ‘k Denk toch wel dat we hier in de gemeenteraad wat politieke vertegenwoordigers in Zorgbedrijf Brasschaat hebben zitten. Stellen deze vertegenwoordigers zich dan geen vragen bij die verhoging van de factuur of zijn ze er niet van op de hoogte?

Wat kan de gemeenteraad doen: de gemeente kan beslissen de prijsstijging ongedaan te maken door de meerkost, die door de inflatie ontstaat, te doneren aan WZC Vesalius. Zo worden de verhoogde kosten niet verhaald op de bewoners.

Op korte termijn is het zelfs noodzakelijk dat we overgaan naar een maximumfactuur! Waarbij de factuur die je betaalt bij het woonzorgcentrum nooit hoger kan zijn dan je pensioen. Het moet maar normaal zijn dat je met je pensioen kan rondkomen om de zorg die je nodig hebt op je oude dag te betalen.

Dat is de visie van onze fractie.