Skip to content

Vesalius is geen melkkoe!

Vesalius is geen melkkoe!

Het NVA/Open VLD gemeentebestuur draait de kraan volledig dicht en wil niet meer investeren in woonzorgcentrum Vesalius.

In 2020 had het Zorgbedrijf Brasschaat (Vesalius) een budgettair overschot van meer dan 900 000€. Deels door een corona subsidie van het Vlaamse Gewest van 400 000€ maar vooral als gevolg van besparingen op personeel en middelen. Het is bijzonder zuur te moeten vaststellen dat het NVA/OVLD bestuur, na anderhalf jaar corona-ellende voor personeel en bewoners, deze overschotten doet terugvloeien naar de gemeentekas. Niet alleen applaus, maar meer personeel en middelen voor de zorg zouden hier op zijn plaats zijn. PVDA Brasschaat: “Meer handen aan het bed, van de overschotten kan men gemakkelijk 5 extra personeelsleden aannemen. Stop met besparen op middelen, het personeel wil niet langer op zoek naar die éne pamper of handdoek meer. Durf te investeren in je bejaardenzorg, overschotten dienen daarvoor en het garandeert een meer kwaliteitsvolle zorg. Eerst de mensen, niet de winst!”