PVDA Brasschaat verwerpt nieuw bestuursakkoord

Op de gemeenteraadszitting van maandag 28 januari kwam Rob Eeman tussen over het bestuursakkoord van de nieuwe meerderheid N-VA en OVLD. Buiten de ontstellende vaagheid van het akkoord, wordt het gekenmerkt door het totaal gebrek aan antwoord op de financiële uitdagingen voor het beleid.

Zo verminderen de inkomsten met 1,3 miljoen per jaar door de gevolgen van de taxshift en stijgen de (vaste) uitgaven voor de pensioenlast en de leningslast (ten gevolge van de 10 miljoen investeringen in het nieuwe gemeentehuis). Rob sprak dan ook de vrees uit dat de nieuwe coalitie vooral een 'besparingscoalitie' zal zijn. En dit ten koste van personeel en sociaal beleid.

De volledige tekst van zijn tussenkomst:
"Onze fractie vindt dit bestuursakkoord ontzettend vaag en weinig ambitieus. Daarom zullen we het ook verwerpen.
Het is ontzettend vaag. Tenzij rond wat er niet zal komen: een belastingverhoging en een tram. Het bestuursakkoord geeft geen enkel antwoord, zelfs geen aanzet tot antwoord op de grote uitdagingen op financieel vlak waarvoor de gemeente staat.
Er komt geen belastingverhoging, maar we stellen vast dat tijdens deze legislatuur er een drastische daling van inkomsten is en een drastische stijging van de uitgaven. Het gaat hier enerzijds over 1,3 miljoen minder inkomsten door de taxshift, anderzijds een stijging van de pensioenlasten met meer dan 1,3 miljoen en een stijging van de leninglasten van meer dan 2,4 miljoen euro. Het wordt dus een besparingscoalitie. Wij vrezen dat dit vooral ten koste van het gemeente –en OCMW personeel en van het sociale beleid zal zijn.
Het is daarenboven een bestuursakkoord waaruit quasi nul ambitie blijkt op het vlak van mobiliteit, armoede, sociale huisvesting, jeugdbeleid en integratie.
Nul ambitie op vlak van mobiliteit. Koning auto blijft centraal staan. Er staat geen letter in over openbaar vervoer behalve dat er geen tram komt en we lezen ook geen alternatieven. Er is geen enkele aanzet tot 'modal shift'.
Nul ambitie op het vlak van sociale en betaalbare huisvesting. Geen woord over oplossingen voor de betaalbaarheid voor de 30 % huurders in Brasschaat. Men beperkt zich voor de sociale huurwoningen tot de opgelegde norm in het decreet, wat gezien de groeiende wachtlijsten totaal onvoldoende is.
Nul ambitie op het vlak van jeugdbeleid, tenzij enkele vage intentieverklaringen.
Nul ambitie op het vlak van armoede en integratie. De teksten van het bestuursakkoord blinken bovendien uit in het stigmatiseren van mensen in armoede en nieuwkomers

Om al deze redenen verwerpen wij dit bestuursakkoord. Wij zijn dan ook uiterst waakzaam t.o.v. alle concrete maatregelen die uit dit akkoord zullen voortkomen. Wij zullen steeds de kant kiezen van de gedupeerden van dit beleid."