PVDA voert actie aan de containerparken

PVDA Brasschaat, Kapellen, Stabroek - Hoevenen en Mortsel voeren vandaag actie aan de containerparken.

Maar niet zonder de helden die er werken te bedanken met lekkere cakejes!

 

Eerst de prijzen van de recyclageparken drastisch verhogen en dan zichzelf als bestuurder opslag geven? Beschamend!

In de raad van bestuur van de intercommunale IGEAN die o.a. de containerparken beheert, zitten politici van de aangesloten gemeenten. Zij ontvangen ‘presentiegelden’ (zitpenningen) voor hun deelname aan de vergaderingen. Volgende week beslist die raad dat politici een dubbele premie zullen ontvangen wanneer ze voor 1 vergadering zetelen.

Dit betekent een opslag van 100% die ze zichzelf toedienen waardoor ze nu 213 euro zullen krijgen voor een vergaderingetje van anderhalf uur. Hoe lang moet een parkwachter daar voor werken?

Dat politici -die kort geleden mee beslisten om de prijzen in de containerparken drastisch te verhogen- nu hun eigen zitpenningen verdubbelen vindt PVDA beschamend.

Veel enthousiaste en ondersteunende reacties van de bezoekers. Ook veel mensen die nog niet wisten dat bepaalde prijzen verviervoudigd zijn (zoals voor zuiver steenpuin, hout en groenafval).