Raoul Hedebouw verkozen tot voorzitter van de PVDA op Eenheidscongres

De afgevaardigden van het Eenheidscongres van de PVDA hebben met een grote meerderheid Raoul Hedebouw verkozen tot nieuwe voorzitter van de partij. Hij haalde 94,1 % van de stemmen. Hedebouw volgt daarmee Peter Mertens op. Het resultaat werd zopas bekendgemaakt op de slotzitting van het congres, dat door de corona maatregelen online moest plaatsvinden.

“De werkende klasse en de jongeren hebben meer dan ooit hun eigen partij nodig. Een partij die een dam opwerpt tegen rechts en tegen de splitsingsdrang van de nationalisten. Een partij met een echt alternatief maatschappijproject. Die partij is de PVDA. Wij gaan verder werken aan de ontwikkeling van de partij met de oriëntaties van dit congres”, stelt Raoul Hedebouw. 

De nieuwe, perfect tweetalige voorzitter is de ideale vertolker van de hoofdboodschap van het Eenheidscongres van de PVDA. Raoul Hedebouw: “De separatisten maken zich op om in 2024 ons land te splitsen. Er is een scenario waarbij de N-VA en de PS een akkoord zouden kunnen sluiten dat leidt tot nog meer confederalisme. Tegelijkertijd zijn ook de fascisten van het Vlaams Belang op oorlogspad. Het project van dat separatistisch blok is antisociaal en heeft tot doel de sociale zekerheid te splitsen en te ontmantelen. De werkende klasse heeft daar niets bij te winnen. Wij laten dit niet gebeuren.. Ondanks meer dan dertig jaar nationalistische propaganda wil de meerderheid van de Belgen, ook in Vlaanderen, meer België, en niet meer verdeeldheid. Als er vandaag in België verdeeldheid is, dan wel tussen de bevolking enerzijds en de politici in de Wetstraat anderzijds.” De linkse partij maakt hiermee van de strijd voor de eenheid van het land een hoofdthema voor de komende jaren, onder andere met haar campagne ‘We Are One’.

Lees hier de volledige toespraak van Raoul Hedebouw

De 883 congresafgevaardigden werkten meer dan een jaar aan de nieuwe oriëntaties van de PVDA. Die werden zondag in een livestream voorgesteld onder de noemer ‘Partij van de werkende klasse. Partij van de jeugd. Partij van het socialisme’. “Ons congres is het orgelpunt van een breed democratisch proces. In het hele land hielden we 83 commissies. Honderden tussenkomsten werden samengevat in meer dan 500 bladzijden verslagen en meer dan 1.000 bladzijden met suggesties, kritieken en amendementen. Elke afgevaardigde nam actief deel aan het proces. Welke andere partij in België kan zeggen dat haar achterban zo bij de uitwerking van haar fundamentele oriëntaties is betrokken?”, legt Raoul Hedebouw uit.

Herbekijk de video van de slotzitting 

Naast het belang van de eenheid van België, maakt de PVDA een prioriteit van de werkende klasse en van de jeugd. Raoul Hedebouw: “De georganiseerde werkende klasse in de bedrijven is de motor van het sociaal verzet. De trots van deze klasse zet de toon in het verzet tegen het kapitalisme. Het is de trots van een klasse die er zich van bewust is dat zonder haar de samenleving niet draait. Want het zijn niet de aandeelhouders die de fabrieken draaiende houden, de treinen laten rijden, de hotelkamers schoonmaken of de mensen verzorgen. Dat zagen we, en dat zien we nog elke dag tijdens de coronacrisis. Daarom willen wij de werkende mensen een centrale plaats geven in onze partij.”

De kersvers verkozen voorzitter richt zich ook tot de jeugd: “Met dit congres richten we ons ook in het bijzonder tot de jeugd. We willen de jonge werkende klasse, de studenten, de jongeren die zich inzetten voor het klimaat, tegen racisme, tegen seksisme en tegen extreemrechts, voor ons winnen. Kortom, de jeugd die wil bouwen aan een andere wereld. Laat ze hun plaats vinden in onze partij en in onze jongerenorganisaties RedFox, Comac en de Pioniers.”

Tot slot besteedt het Eenheidscongres heel wat aandacht aan het maatschappijdebat met een duidelijke keuze voor het socialisme. “Wij willen een andere samenleving, het socialisme 2.0, met een ander kader dan het huidige kapitalistische kader. Een samenleving waarin onze wetenschappers onderzoek kunnen verrichten met het oog op het welzijn van de mens, en niet in het belang van de raden van bestuur van enkele multinationals. Een samenleving waarin echte ecologische planning tot stand wordt gebracht, gebaseerd op de behoeften van de mensen en op de draagkracht van de natuur”, besluit Hedebouw.

Lees hier het portret van de nieuwe voorzitter van de PVDA.