Rob Eeman legt eed af als eerste Brasschaats PVDA-gemeenteraadslid

Voortaan zal PVDA ook vertegenwoordigd zijn in de Brasschaatse gemeenteraad.
Bedankt kiezers!
Succes, Rob!